Search

Search - Use spaces to separate your keywords

Fáilte

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas (UAO) an comhlacht reachtúil pleanála agus forbartha polasaí ardoideachais in Éirinn. Tá sé an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Foghlama ar Feadh an tSaoil: Erasmus, an Pointe Náisiúnta Teagmhála do Tempus, an Struchtúr Náisiúnta do Erasmus Mundus agus tá ról tábhachtach maidir leis an Próiseas Bologna.

© 2012 An tÚdarás um Ard Oideachas

  • Teach Plasóg an tSrutháin Bóthar Síol mBrain Baile Átha Cliath 4 
  • Phone: +353 1 231 7100
  • Fax: +353 1 231 7172
  • Email: eurireland@hea.ie
1 banner  Thumbnail1